خانه / ایستگاه پرسش

ایستگاه پرسش

شناخت ولایت فقیه در آیینه پرسش

شناخت شناسی ولایت فقیه آیا شناخت ولی فقیه برما واجب است ؟ اگر واجب است چه نوع وجوبی دارد عقلی است یا شرعی ؟ آیا ولی فقیه خودمان رانشناسیم ترک واجبی کرده ایم ؟ آیا عدم شناخت ولی فقیه موجب عقوبت و مجازات اخروی است ؟ آیا ولایت فقیه جزء ...

ادامه نوشته »

انتصاب و انتخاب

مهمترین سئوالی که برای یک مومن شیعی در حوزه مسائل اعتقادی مطرح است بحث امامت است چون مسئله امامت در فرهنگ شیعه بعنوان اساسی ترین و کلیدی ترین و جزء اصول دین به حساب می آید و در بین اصول دین اصل امامت نشان دهنده هویت اندیشه شیعی است که ...

ادامه نوشته »

انسان و انتخاب سر نوشتی محتوم

حق انتخاب از شعار تا عمل از تکوین تا تشریع حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی بر خوردار است ؟ از منظر دین حق انتخاب از چه منزلت و ارزشی بر خوردار است ؟ آیا حق انتخاب از حقوق اصلی انسانی است ...

ادامه نوشته »

عاشورا گذرگاه حق انتخاب

اصل « حق انتخاب » حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی بر خوردار است ؟ از منظر دین حق انتخاب از  چه منزلتی و ارزشی بر خوردار است ؟ آیا حق انتخاب از حقوق اصلی انسانی است یا مانند حق لباس و ...

ادامه نوشته »

تیشه به ریشه

تکریم و تجلیل همراه با تخریب و توهین در روز تکریم و تجلیل از مقام معلم توفیق داشتم در پای فرمایشات معلم قرآنی  بنشینم و از منزلت معلم و جایگاه آن بشنوم و با جان دل آیات دلنواز و جانفزای قرآنی را به جان نوش کنم . در این محفل ...

ادامه نوشته »

پرسش کلید دانش

مرصوص اندیش - علیرضا شجاعی

علم گنجینه ای است که کلید آن سؤال است سؤالات در تولید علم و دانش چه نقشی دارند ؟ سهم سؤالات در تولید دانش چقدر است ؟ چگونه سؤالات در تولید دانش نقش آفرین و مؤثر هستند ؟ چه نوع سؤالاتی موجب تولید دانش می شود ؟ آیا پرسشگر بودن ...

ادامه نوشته »

دو قلوهای نا مبارک

دو قلوهای نا مبارک هویت و حقیقت انسان با علم و دانش معنا می یابد و سر زمین وجودی انسان با بذر دانش شکوفا می شود دانش حقیقت انکار ناپذیری که بشر مرهون آن است و انسان تمام مانایی و پایاییش به حقیقتی به نام دانش است دانش نه ابزاری ...

ادامه نوشته »

امامت شیعی حقیقت یا فسانه

۱٫ طرح بحث امام شناسی مهمترین سئوالی که برای یک مومن شیعی در حوزه مسائل اعتقادی مطرح است بحث امامت است چون مسئله امامت در فرهنگ شیعه بعنوان اساسی ترین و کلیدی ترین و جزء اصول دین به حساب می آید و در بین اصول دین اصل امامت نشان دهنده ...

ادامه نوشته »

پرسش از حوزه انقلابی

حوزه انقلابی مقام عظمای ولایت رهبر معزز و مظعم انقلاب اسلامی مدتی است نسبت به نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی به صورت هشدار گونه که در دل خود نوعی احساس خطر از آن به مشام می رسد به انقلابی ماندن حوزه عملیه و برخی نهادها توصیه می نمایند این ...

ادامه نوشته »