خانه / اندیشه سرای مرصوص

اندیشه سرای مرصوص

مدرسه سرای اندیشه سرای خلاقیت و موفقیت

مدرسه سرای اندیشه ای مدرسه ای متفاوت و تحول گرا در عرصه آموزش و تربیت مدرسه سرای اندیشه به لحاظ مبانی و اهداف و غایات و روش و شیوه های آموزشی با مدارس دیگر متفاوت است به لحاظ مبانی فطرت گرا است نه شهودگرا و عنیت گرا و ساختارگرا و ...

ادامه نوشته »

انتصاب و انتخاب

مهمترین سئوالی که برای یک مومن شیعی در حوزه مسائل اعتقادی مطرح است بحث امامت است چون مسئله امامت در فرهنگ شیعه بعنوان اساسی ترین و کلیدی ترین و جزء اصول دین به حساب می آید و در بین اصول دین اصل امامت نشان دهنده هویت اندیشه شیعی است که ...

ادامه نوشته »

انسان و انتخاب سر نوشتی محتوم

حق انتخاب از شعار تا عمل از تکوین تا تشریع حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی بر خوردار است ؟ از منظر دین حق انتخاب از چه منزلت و ارزشی بر خوردار است ؟ آیا حق انتخاب از حقوق اصلی انسانی است ...

ادامه نوشته »