خانه / superadmin

superadmin

اندیشه در اندیشه

تفکر در خود فرو رفته و در گذشته های دور و آینده های نیامده سیر می کردم و از این که کی بودم؟ و چه شدم ؟و چه باید بشوم؟ در ذهن خود تصوراتی را به تماشا نشسته بودم از عبور خاطره ها و خاطرات دیروزم گاه خوشحال و خندان ...

ادامه نوشته »