خانه / علیرضا شجاعی (صفحه 13)

علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

پنجره انتظار

سلام هم ای هم نفسان ای عزیزانی که هم چو ما می اندیشید و همانند ما دم بر می آورید و غصه فرو می برید اکنون که دو دست نیاز به اجابت رسید و توفیق شد تا با شما سخن بگویم خوشحالم که بعد از مدت ها دوری ، دوری ...

ادامه نوشته »

غروب خورشید هدایت

غروب خورشید نبوت   آسمان و زمین با تمام بزرگیشان این روزها است که کوچک می شوند و کم وزن و سبک ، زمین تاریک می شود و ظلمانی و ظلمانی به گونه ای که دیدن سخت دیده آزار می شود چشم ها فروغ خورد را از دست می دهند ...

ادامه نوشته »