خانه / علیرضا شجاعی (صفحه 13)

علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

فریاد انتخاب

خواست های ما با خود در مورد خواسته می اندیشیدم این سؤال مرا به خود مشغول ساخت که حقیقتا انسان ها چقدر خواسته دارند و چه می خواهند و آیا آنچه می خواهند با آنچه در توان دارند تناسب دارد و آیا آنچه می خواهند معقولانه و مطابق با موازین ...

ادامه نوشته »

فریادی به بلندای تاریخ

فریادی به بلندای تاریخ بشری ۱) چرا انسان ها با وجود بر خورداری از ظرفیت بالای وجودی و امکانات لازم برای عرش پیمایی متأسفانه در همیشه ی تاریخ بشری جز خسارت از خرمن وجودی خود بهره ای نبرده و همیشه بیش از آن که از سر زمین وجودی خود بهره ...

ادامه نوشته »

قطار زندگی

۱) چرا انسان ها با وجود بر خورداری از ظرفیت بالای وجودی و امکانات لازم برای عرش پیمایی متأسفانه در همیشه ی تاریخ بشری جز خسارت از خرمن وجودی خود بهره ای نبرده و همیشه بیش از آن که از سر زمین وجودی خود بهره ببرد از او برای تمتعات ...

ادامه نوشته »

مدرسه سرای بی سرای من

« هدف تعلیم و تربیت باید قادر کردن دانش آموزان به طرح سؤالات خوب باشد »[۱] « پائولو فریره » جایگاه سؤال در نظام آموزشی رایج ما کجا است ؟ چرا نظام آموزش پرسش محور طراحی نشده است ؟ نظام های سؤال محور چه خصوصیات و ویژگی های دارند ؟ ...

ادامه نوشته »

ماندن یا رفتن

ماندن و رفتن بین ماندن و رفتن در مانده ام نمی دانم باید رفت یا ماند رفتن برای چی و ماندن برای کی ؟ مردد و سرگردانم نه پیش را می بینم نه پس را درک می کنم . در هر صورت بین ماندن و رفتن نمی توان ماند باید ...

ادامه نوشته »

پنجره انتظار

سلام هم ای هم نفسان ای عزیزانی که هم چو ما می اندیشید و همانند ما دم بر می آورید و غصه فرو می برید اکنون که دو دست نیاز به اجابت رسید و توفیق شد تا با شما سخن بگویم خوشحالم که بعد از مدت ها دوری ، دوری ...

ادامه نوشته »

غروب خورشید هدایت

غروب خورشید نبوت   آسمان و زمین با تمام بزرگیشان این روزها است که کوچک می شوند و کم وزن و سبک ، زمین تاریک می شود و ظلمانی و ظلمانی به گونه ای که دیدن سخت دیده آزار می شود چشم ها فروغ خورد را از دست می دهند ...

ادامه نوشته »