خانه / علیرضا شجاعی (صفحه 10)

علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

من فراموش شده

من فراموش شده فراموش شدن دردی پر غصه غصه ای که از آن قصه ها ساخته اند فراموشی قصه ای که همه آن را شنیده ایم ودیده ایم و طعم تلخ آن را چشیده ایم چه بدانم شاید بارها آن را به جان نوشیده ایم تلخی و یا شیرینی آن ...

ادامه نوشته »