خانه / علیرضا شجاعی

علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

انتصاب و انتخاب

مهمترین سئوالی که برای یک مومن شیعی در حوزه مسائل اعتقادی مطرح است بحث امامت است چون مسئله امامت در فرهنگ شیعه بعنوان اساسی ترین و کلیدی ترین و جزء اصول دین به حساب می آید و در بین اصول دین اصل امامت نشان دهنده هویت اندیشه شیعی است که ...

ادامه نوشته »

فاطمه شناسی و وظیفه شناسی

وظیفه امروز ما در قبال فاطمه چیست وظیفه امروز ما در قبال فاطمه چیست ؟ آیا امروز وظیفه ما اقامه عزا ومولودی برای حضرت زهرا و سیاهپوشی و چراغانی کردن معابر و مساجد و تکایا است آیا امروز وظیفه ما از فضائل ومناقب زهرا سخن گفتن است و کرامات ومقامات ...

ادامه نوشته »

انقلاب ما با قلب ما گرده خورده است

دهه فجر دهه فرصتی برای واکاوی و آسیب زدایی از نهال پر خیر و برکت انقلاب دهه فجر فرصتی است بار دیگر کتاب ارزشمند انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن مطالعه شود و اشکالات و خطاهای آن بر طرف گردد و بار دیگر ویراستاری و تجدید چاپ شود دهه فجر ...

ادامه نوشته »

خواسته ها و فریادها عاشورائیان

عاشورا ـ خواسته ها و فریادها امام حسین علیه السلام چه می خواست و برای که می خواست ؟ مهم ترین خواسته امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورای چه بود ؟ جنس خواسته های امام حسین علیه السلام چه فرقی با جنس خواسته های دیگران داشت ؟ چه خواسته ...

ادامه نوشته »

انسان و انتخاب سر نوشتی محتوم

حق انتخاب از شعار تا عمل از تکوین تا تشریع حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی بر خوردار است ؟ از منظر دین حق انتخاب از چه منزلت و ارزشی بر خوردار است ؟ آیا حق انتخاب از حقوق اصلی انسانی است ...

ادامه نوشته »