خانه / ایستگاه پرسش / پرسش از حوزه انقلابی

پرسش از حوزه انقلابی

حوزه انقلابی

مقام عظمای ولایت رهبر معزز و مظعم انقلاب اسلامی مدتی است نسبت به نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی به صورت هشدار گونه که در دل خود نوعی احساس خطر از آن به مشام می رسد به انقلابی ماندن حوزه عملیه و برخی نهادها توصیه می نمایند این فرمایش ایشان که حوزه باید انقلابی بماند نیازمند به تحلیل و بررسی است و با نگاه تحلیلی و انتقادی به این موضوع باید نگریست در این مجال سعی می شود با روش پرسشی به لایه های از فرمایش ایشان پرداخته شود و از زاویه پرسش به نگریسته شود

دلایل هشدار به انقلاب ماندن

چرا مقام معظم رهبری بعد از سالهای طولانی از گذشت عمر پر بر کت انقلاب اسلامی به انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه های علمیه توصیه و سفارش فرمودند ؟

آیا در حوزه های علمیه اندیشه های انقلاب رو به افول و زوال نهاده است ؟

آیا در حوزه های علمیه نسبت به آرمان ها و اهداف انقلاب بی توجهی می شود ؟

آیا در حوزه های عملیه برای انتقال اندیشه های انقلاب تلاش متناسب صورت نمی گیرد ؟

آیا در حوزه های علمیه اندیشه های غیر انقلابی رسوخ کرده است ؟

آیا در حوزه های عملیه نسبت به آموزه های انقلاب اسلامی مانند ولایت فقیه که رکن رکین انقلاب اسلامی است اندیشه های معارضی شکل گرفته است ؟

آیا در حوزه های عملیه مدیریت ها به مدیران غیر انقلابی واگذار شده است ؟

آیا در حوزه های علمیه دروس مخالف با اندیشه های انقلاب تدریس می شود ؟

آیا در حوزه های علمیه از اساتید غیر انقلابی استفاده می شود ؟

آیا در حوزه های عملیه همچون گذشته به آموزه های دینی بهاء داده  نمی شود ؟

آیا در حوزه های علمیه چون افراد ی که در انقلاب نقش داشته اند و پا به سال گذشته  و در حال انتقال به سرای ابدی هستند و  افراد جوان آن گونه که باید با اندیشه و آرمان های انقلاب آشنایی ندارند و از سوی دیگر فردا بناست سکان دار ماشین انقلاب باشند خط انتقال آموزه های انقلاب با مشکل مواجه خواهد شد ؟

و …..

حوزه دیروز و مؤلفه انقلابی بودن آن

حوزه دیروز از چه مؤلفه ها و شاخصه های انقلابی بر خوردار بود که امروز آنها مورد تهدید قرار گرفته و به چالش کشیده شده است ؟

حوزه دیروز چه نقشی را در عرصه اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، امنیتی ، تربیتی ، رسانه ای و … ایفا می کرد که امروز ترس از فروکش کردن نقش انقلابی حوزه های عملیه می رود ؟

حوزه دیروز در شناسایی و باز شناسی اندیشه های انقلاب و باز تولید آن چه مسؤلیت و مأموریتی را به عهده داشت که آن رسالت ها باید به دوش آیندگان قرار گیرد ؟

حوزه دیروز در عرصه تولید محتوای انقلابی و تربیت نیروهای انقلابی چه خدماتی را به نظام اسلامی نموده است که باید آن خدمات ادامه یابد ؟

حوزه دیروز در عرصه نشر افکار و اندیشه های انقلاب اسلامی در حوزه روابط بین المللی چه اقدامات فاخری را به نمایش گذاشته است که باید حوزه آینده راه آنها را ادامه دهد ؟

اگر حوزه دیروز انقلابی و به مسؤلیت و مأموریتی انقلابی خود وفا دار بود چرا باید امروز دغدغه انقلابی ماندن آن را داشته باشیم ؟

و …

معناشناسی حوزه انقلابی

مراد از حوزه انقلابی کدام حوزه است و چه مؤلفه ها و مشخصه های دارد ؟

آیا حوزه انقلابی توسط میراث داران انقلاب تعریف دقیق و درستی دارد ؟

آیا حوزه انقلابی حد و مرزهای تعریف شده ای دارد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که به اندیشه های تابناک امام راحل عظیم الشأن وفادار است و آن اندیشه ها را عامل رهایی و سعادت بخشی جامعه می داند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرچم دار عدالت خواهی و ظلم ستیزی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در مقابل کجی و انحرافات فکری و عملی جامعه از قدرت باز دارندگی و مواجه بر خوردار است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرسشگری و مطالب گری و آرمان خواهی رادر جامعه تئوریزه و نهادینه می سازد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که با فقر و فساد و فحشا به صورت علمی مبارزه می کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که برای بر قراری نظم و قانون و انضباط و اخلاق و کرامت انسانی اندیشه تولید می کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که فریادش بر علیه مدیریت های اختاپوستی بلند است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که طلایه دار ارزش های متعالی انسانی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که عشق و محبت و ایثار و انفاق و مهر ورزی به نیازمندان و درمندگان و بیکاران و مستضعفان را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که هویت ساز و منزلت ساز اجتماعی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که ملاذ و پناه راه جویان ، مدد خواهان است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در مواجه با افکار و اندیشه های مخالف مشی نورانی قرآنی یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن را مشی خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که مروج و مبلغ اندیشه های تعالی بخش و فاخر اسلامی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که نسبت به مسائل کلان انسانی و اجتماعی بی تفاوت نبودن ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرچم دار شعار الجار ثم الدار فاطمی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که نسبت به معاندان و مستکبران خاصم و نسبت به مظلومین و محرومین و مستضعفین خادم است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پاسدار آزاد اندیشی و مولد اندیشه های نو است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که چوب و چماق بر سر اندیشه نمی کوبد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که اندیشه مخالف را سر کوب نمی کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که از چماق کفار و منافق و وابسته به غرب ، دگر اندیش ، خود باخته و…. برای راندن مخالف استفاده نمی کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که با معاد باوری و اخلاق مداری خدایاوری را جامعه نهادینه می سازد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که تمسک به ثقلین در تمام حوزه های وجودی را شعار خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که به جای اخلاق گو اخلاق مدار است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که تحمل و سعه صدر دارد و هر کس را به بهانه های واهی از گردونه مدیریت و تربیت بیرون نمی کند ؟

آسیب شناسی حوزه انقلابی

آیا با تفکر بسیجی نداشتن و با پایگاه بسیج زدن در حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا با روحیه استکبار ستیزی نداشتن و مرگ بر امریکا گفتن حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا اندیشه خلاق و نو آور نداشتن و با اندیشه های نو ستیز کردن حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا با نداشتن ملکه عدالت شعار عدالت سر دادن حوزه انقلابی می ماند ؟

آیا با نداشتن روحیه نقد پذیری می توان انقلابی بودن حوزه را انتظار داشت ؟

آیا با بستن در به روی اندیشه های مخالف می توان حوزه را انقلابی نگه داشت ؟

آیا با  نگاه حافظه محوری در عرصه اندیشه می توان اندیشه ی انقلابی داشت ؟

آیا با جناح بندی های سیاسی و حذف رقیب مخالف می توان پاسدار اندیشه های انقلابی بود ؟

آیا با تنگ نظری و کوته بینی می توان امیدی به حوزه انقلابی داشت ؟

آیا با بهانه های واهی افراد را متهم کردن و از سوی شعار بصیرت سر دادن حوزه انقلابی می ماند ؟

آیا با گرفتن روحیه جرأت و جسارت انتقادی از بدنه حوزه می توان حوزه انقلابی داشت ؟

راهکار برای انقلابی ماندن حوزه

آیا نمی توان با ایجاد فضای پرسشگری و نقادی گامی برای حفظ اندیشه های تابناک انقلاب اسلامی بر داشت ؟

آیا نمی توان با ایجاد فضای آزاد اندیشی دینی آموزه های انقلابی را نهادینه کرد ؟

آیا نمی توان با ایجاد فضای تفکر و اندیشه ورزی بسترها و زمینه های انقلابگری را در نسل های بعدی فراهم ساخت ؟

آیا نمی توان با دوری از جمودگرایی و قشرگری حقایق انقلابی را به منصه ظهور رساند ؟

آیا نمی توان با ایجاد بستر های نو اندیشی دینی از اندیشه های انقلابی تفسیر نو و متناسب با نیاز جامعه را ارایه نمود ؟

آیا نمی توان با نگاه نو به عرصه وظایف و رسالت های حوزه باتأسیس مدارس و دانشگاه های تحت مدیریت حوزه اندیشه های انقلابی را گسترش داد ؟

آیا نمی توان با تفسیر نو از عرصه های تبلیغی مانند روزنامه ، صدا و سیما ، انترنت ، ماهواره ، موبایل و …. مدارس ، دانشگاه ها و نهادها و ارگان های مدیریتی و …. گامی مؤثر برای پاسداری از اندیشه های انقلابی بر داشت ؟

آیا نمی توان برای صیانت از انقلاب با ایجاد فضای مطالبه گری از مسؤلین پرچم مطالب گری را به دوش حوزه ها نهاد ؟

آیا نمی توان به جای ثناگویی و مدیحه سرایی از دولت ها و حاکمیت ها صدای رسای برای نیازمندی های جامعه بود و از این طریق انقلاب خواهی را در بدنه حوزه و جامعه پایدار ساخت ؟

آیا نمی توان با تشکیل گروه های جهادی برای مبارزه با نیازمندی های مردمی در راستای جلوگیری از فقر و فساد و فحشا و ایجاد اشتغال و ازدواج سالم ، قانون گرایی ، نظم بخشی ، اخلاق مداری ، بهداشت عمومی ، و …. از اندیشه های انقلابی پاسداری نمود ؟

آیا نمی توان با تربیت نیروهای کارآمد و خلاق و جهادی از ظرفیت نهادهای رهبر بنیاد « مانند نمایندگان مقام معظم رهبری در عرصه جمعه و جماعات ، دانشگاه ها ، دستگاه های مدیریتی ، نظامی و امنیتی » عرصه های جدیدی از فعالیت را برای حوزه های علمیه تعریف نمود و خدمات نویی را به بشریت عرضه نمود ؟

و …..

افق های پیشرو برای انقلابی ماندن حوزه

  1. در صورتی حوزه می توان انقلابی بماند که از نیازمندی های جامعه فاصله نگیرد و دردهای و نگرانی های جامعه را به موقع تشخیص دهد و نسبت به رفع و دفع آن اقدامات متناسب و شایسته ای را انجام دهد
  2. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که نه تنها جلوی اندیشه های مخالف را نگیرد بلکه با ایجاد فضاهای نو اندیشی دینی و آزاد اندیشی بستر را برای اندیشه های انقلاب اسلامی فراهم نماید .
  3. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که انقلابی بودن به معنای سر سپردگی و ثناخوانی از کس و یاگروهی اولویت او قرار نباشد بلکه مطالبه گری و حق خواهی و عدالت طلبی شعار اصلی او باشد .
  4. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که اجازه ظهور و بروز اندیشه های هم عرض در او داده شود و اندیشه ورزی طولی مبنا و ملاک اندیشه ورزی قرار نگیرد .
  5. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که دنیای مردم را مزرعه آخرت آنها تلقی نماید و برای آبادانی آخرت از رهگذر آبادانی دنیای مردم حرکت کند .
  6. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که شعار « الجار ثم الدار فاطمی » در عرصه و عمل مسؤلین نمود پیدا کند
  7. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که از ابزار دین برای در قدرت ماند و کسب منزلت اجتماعی استفاده نکند بلکه دین او او را به خدمت رسانی بی منت هدایت نماید .
  8. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند وامدار گروه و جریان خاصی نباشد و به جای دفاع از افراد و گروه ها مدافعی حقوق پامال شده مردم باشد .
  9. در صورتی حوزه می تواند انقلابی باشد و بماند که پیشرو و ملجاء و پناهگاه مردم باشد و درِ حوزه ها را به روی نیازمندی های اجتماعی باز نماید و مردم برای حل مشکلات و رفع نیازمندی های خود و رسیدگی به امورات معیشتی خود به سوی حوزه های علمیه رو بیاورند .
  10. در صورتی حوزه می تواند انقلابی باشد و بماند که فارغ از جناج بندی های سیاسی انسان های شایسته و لایق را که جیبی برای چپاول و غارت اموال مردم ندوخته اند و از توانمندی های لازم برای مدیریت و سکانداری بر خوردارند برای به دست گرفتن پست های مدیریتی و هدایتی مورد حمایت قرار دهد.

به امید آنروزی که اندیشه های تابناک انقلاب اسلامی در تمام نهادهای انقلاب جاری و ساری باشد

درباره ی علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

همچنین ببینید

عاشورا گذرگاه حق انتخاب

اصل « حق انتخاب » حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *