خانه / ایستگاه پرسش / پرسش از حوزه انقلابی

پرسش از حوزه انقلابی

حوزه انقلابی

مقام عظمای ولایت رهبر معزز و مظعم انقلاب اسلامی مدتی است نسبت به نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی به صورت هشدار گونه که در دل خود نوعی احساس خطر از آن به مشام می رسد به انقلابی ماندن حوزه عملیه و برخی نهادها توصیه می نمایند این فرمایش ایشان که حوزه باید انقلابی بماند نیازمند به تحلیل و بررسی است و با نگاه تحلیلی و انتقادی به این موضوع باید نگریست در این مجال سعی می شود با روش پرسشی به لایه های از فرمایش ایشان پرداخته شود و از زاویه پرسش به نگریسته شود

دلایل هشدار به انقلاب ماندن

چرا مقام معظم رهبری بعد از سالهای طولانی از گذشت عمر پر بر کت انقلاب اسلامی به انقلابی بودن و انقلابی ماندن حوزه های علمیه توصیه و سفارش فرمودند ؟

آیا در حوزه های علمیه اندیشه های انقلاب رو به افول و زوال نهاده است ؟

آیا در حوزه های علمیه نسبت به آرمان ها و اهداف انقلاب بی توجهی می شود ؟

آیا در حوزه های عملیه برای انتقال اندیشه های انقلاب تلاش متناسب صورت نمی گیرد ؟

آیا در حوزه های علمیه اندیشه های غیر انقلابی رسوخ کرده است ؟

آیا در حوزه های عملیه نسبت به آموزه های انقلاب اسلامی مانند ولایت فقیه که رکن رکین انقلاب اسلامی است اندیشه های معارضی شکل گرفته است ؟

آیا در حوزه های عملیه مدیریت ها به مدیران غیر انقلابی واگذار شده است ؟

آیا در حوزه های علمیه دروس مخالف با اندیشه های انقلاب تدریس می شود ؟

آیا در حوزه های علمیه از اساتید غیر انقلابی استفاده می شود ؟

آیا در حوزه های عملیه همچون گذشته به آموزه های دینی بهاء داده  نمی شود ؟

آیا در حوزه های علمیه چون افراد ی که در انقلاب نقش داشته اند و پا به سال گذشته  و در حال انتقال به سرای ابدی هستند و  افراد جوان آن گونه که باید با اندیشه و آرمان های انقلاب آشنایی ندارند و از سوی دیگر فردا بناست سکان دار ماشین انقلاب باشند خط انتقال آموزه های انقلاب با مشکل مواجه خواهد شد ؟

و …..

حوزه دیروز و مؤلفه انقلابی بودن آن

حوزه دیروز از چه مؤلفه ها و شاخصه های انقلابی بر خوردار بود که امروز آنها مورد تهدید قرار گرفته و به چالش کشیده شده است ؟

حوزه دیروز چه نقشی را در عرصه اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، امنیتی ، تربیتی ، رسانه ای و … ایفا می کرد که امروز ترس از فروکش کردن نقش انقلابی حوزه های عملیه می رود ؟

حوزه دیروز در شناسایی و باز شناسی اندیشه های انقلاب و باز تولید آن چه مسؤلیت و مأموریتی را به عهده داشت که آن رسالت ها باید به دوش آیندگان قرار گیرد ؟

حوزه دیروز در عرصه تولید محتوای انقلابی و تربیت نیروهای انقلابی چه خدماتی را به نظام اسلامی نموده است که باید آن خدمات ادامه یابد ؟

حوزه دیروز در عرصه نشر افکار و اندیشه های انقلاب اسلامی در حوزه روابط بین المللی چه اقدامات فاخری را به نمایش گذاشته است که باید حوزه آینده راه آنها را ادامه دهد ؟

اگر حوزه دیروز انقلابی و به مسؤلیت و مأموریتی انقلابی خود وفا دار بود چرا باید امروز دغدغه انقلابی ماندن آن را داشته باشیم ؟

و …

معناشناسی حوزه انقلابی

مراد از حوزه انقلابی کدام حوزه است و چه مؤلفه ها و مشخصه های دارد ؟

آیا حوزه انقلابی توسط میراث داران انقلاب تعریف دقیق و درستی دارد ؟

آیا حوزه انقلابی حد و مرزهای تعریف شده ای دارد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که به اندیشه های تابناک امام راحل عظیم الشأن وفادار است و آن اندیشه ها را عامل رهایی و سعادت بخشی جامعه می داند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرچم دار عدالت خواهی و ظلم ستیزی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در مقابل کجی و انحرافات فکری و عملی جامعه از قدرت باز دارندگی و مواجه بر خوردار است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرسشگری و مطالب گری و آرمان خواهی رادر جامعه تئوریزه و نهادینه می سازد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که با فقر و فساد و فحشا به صورت علمی مبارزه می کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که برای بر قراری نظم و قانون و انضباط و اخلاق و کرامت انسانی اندیشه تولید می کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که فریادش بر علیه مدیریت های اختاپوستی بلند است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که طلایه دار ارزش های متعالی انسانی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که عشق و محبت و ایثار و انفاق و مهر ورزی به نیازمندان و درمندگان و بیکاران و مستضعفان را سر لوحه فعالیت های خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که هویت ساز و منزلت ساز اجتماعی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که ملاذ و پناه راه جویان ، مدد خواهان است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که در مواجه با افکار و اندیشه های مخالف مشی نورانی قرآنی یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن را مشی خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که مروج و مبلغ اندیشه های تعالی بخش و فاخر اسلامی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که نسبت به مسائل کلان انسانی و اجتماعی بی تفاوت نبودن ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پرچم دار شعار الجار ثم الدار فاطمی است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که نسبت به معاندان و مستکبران خاصم و نسبت به مظلومین و محرومین و مستضعفین خادم است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که پاسدار آزاد اندیشی و مولد اندیشه های نو است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که چوب و چماق بر سر اندیشه نمی کوبد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که اندیشه مخالف را سر کوب نمی کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که از چماق کفار و منافق و وابسته به غرب ، دگر اندیش ، خود باخته و…. برای راندن مخالف استفاده نمی کند ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که با معاد باوری و اخلاق مداری خدایاوری را جامعه نهادینه می سازد ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که تمسک به ثقلین در تمام حوزه های وجودی را شعار خود قرار داده است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که به جای اخلاق گو اخلاق مدار است ؟

آیا حوزه انقلابی یعنی حوزه ای که تحمل و سعه صدر دارد و هر کس را به بهانه های واهی از گردونه مدیریت و تربیت بیرون نمی کند ؟

آسیب شناسی حوزه انقلابی

آیا با تفکر بسیجی نداشتن و با پایگاه بسیج زدن در حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا با روحیه استکبار ستیزی نداشتن و مرگ بر امریکا گفتن حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا اندیشه خلاق و نو آور نداشتن و با اندیشه های نو ستیز کردن حوزه حوزه انقلابی می شود ؟

آیا با نداشتن ملکه عدالت شعار عدالت سر دادن حوزه انقلابی می ماند ؟

آیا با نداشتن روحیه نقد پذیری می توان انقلابی بودن حوزه را انتظار داشت ؟

آیا با بستن در به روی اندیشه های مخالف می توان حوزه را انقلابی نگه داشت ؟

آیا با  نگاه حافظه محوری در عرصه اندیشه می توان اندیشه ی انقلابی داشت ؟

آیا با جناح بندی های سیاسی و حذف رقیب مخالف می توان پاسدار اندیشه های انقلابی بود ؟

آیا با تنگ نظری و کوته بینی می توان امیدی به حوزه انقلابی داشت ؟

آیا با بهانه های واهی افراد را متهم کردن و از سوی شعار بصیرت سر دادن حوزه انقلابی می ماند ؟

آیا با گرفتن روحیه جرأت و جسارت انتقادی از بدنه حوزه می توان حوزه انقلابی داشت ؟

راهکار برای انقلابی ماندن حوزه

آیا نمی توان با ایجاد فضای پرسشگری و نقادی گامی برای حفظ اندیشه های تابناک انقلاب اسلامی بر داشت ؟

آیا نمی توان با ایجاد فضای آزاد اندیشی دینی آموزه های انقلابی را نهادینه کرد ؟

آیا نمی توان با ایجاد فضای تفکر و اندیشه ورزی بسترها و زمینه های انقلابگری را در نسل های بعدی فراهم ساخت ؟

آیا نمی توان با دوری از جمودگرایی و قشرگری حقایق انقلابی را به منصه ظهور رساند ؟

آیا نمی توان با ایجاد بستر های نو اندیشی دینی از اندیشه های انقلابی تفسیر نو و متناسب با نیاز جامعه را ارایه نمود ؟

آیا نمی توان با نگاه نو به عرصه وظایف و رسالت های حوزه باتأسیس مدارس و دانشگاه های تحت مدیریت حوزه اندیشه های انقلابی را گسترش داد ؟

آیا نمی توان با تفسیر نو از عرصه های تبلیغی مانند روزنامه ، صدا و سیما ، انترنت ، ماهواره ، موبایل و …. مدارس ، دانشگاه ها و نهادها و ارگان های مدیریتی و …. گامی مؤثر برای پاسداری از اندیشه های انقلابی بر داشت ؟

آیا نمی توان برای صیانت از انقلاب با ایجاد فضای مطالبه گری از مسؤلین پرچم مطالب گری را به دوش حوزه ها نهاد ؟

آیا نمی توان به جای ثناگویی و مدیحه سرایی از دولت ها و حاکمیت ها صدای رسای برای نیازمندی های جامعه بود و از این طریق انقلاب خواهی را در بدنه حوزه و جامعه پایدار ساخت ؟

آیا نمی توان با تشکیل گروه های جهادی برای مبارزه با نیازمندی های مردمی در راستای جلوگیری از فقر و فساد و فحشا و ایجاد اشتغال و ازدواج سالم ، قانون گرایی ، نظم بخشی ، اخلاق مداری ، بهداشت عمومی ، و …. از اندیشه های انقلابی پاسداری نمود ؟

آیا نمی توان با تربیت نیروهای کارآمد و خلاق و جهادی از ظرفیت نهادهای رهبر بنیاد « مانند نمایندگان مقام معظم رهبری در عرصه جمعه و جماعات ، دانشگاه ها ، دستگاه های مدیریتی ، نظامی و امنیتی » عرصه های جدیدی از فعالیت را برای حوزه های علمیه تعریف نمود و خدمات نویی را به بشریت عرضه نمود ؟

و …..

افق های پیشرو برای انقلابی ماندن حوزه

  1. در صورتی حوزه می توان انقلابی بماند که از نیازمندی های جامعه فاصله نگیرد و دردهای و نگرانی های جامعه را به موقع تشخیص دهد و نسبت به رفع و دفع آن اقدامات متناسب و شایسته ای را انجام دهد
  2. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که نه تنها جلوی اندیشه های مخالف را نگیرد بلکه با ایجاد فضاهای نو اندیشی دینی و آزاد اندیشی بستر را برای اندیشه های انقلاب اسلامی فراهم نماید .
  3. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که انقلابی بودن به معنای سر سپردگی و ثناخوانی از کس و یاگروهی اولویت او قرار نباشد بلکه مطالبه گری و حق خواهی و عدالت طلبی شعار اصلی او باشد .
  4. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که اجازه ظهور و بروز اندیشه های هم عرض در او داده شود و اندیشه ورزی طولی مبنا و ملاک اندیشه ورزی قرار نگیرد .
  5. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که دنیای مردم را مزرعه آخرت آنها تلقی نماید و برای آبادانی آخرت از رهگذر آبادانی دنیای مردم حرکت کند .
  6. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که شعار « الجار ثم الدار فاطمی » در عرصه و عمل مسؤلین نمود پیدا کند
  7. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند که از ابزار دین برای در قدرت ماند و کسب منزلت اجتماعی استفاده نکند بلکه دین او او را به خدمت رسانی بی منت هدایت نماید .
  8. در صورتی حوزه می تواند انقلابی بماند وامدار گروه و جریان خاصی نباشد و به جای دفاع از افراد و گروه ها مدافعی حقوق پامال شده مردم باشد .
  9. در صورتی حوزه می تواند انقلابی باشد و بماند که پیشرو و ملجاء و پناهگاه مردم باشد و درِ حوزه ها را به روی نیازمندی های اجتماعی باز نماید و مردم برای حل مشکلات و رفع نیازمندی های خود و رسیدگی به امورات معیشتی خود به سوی حوزه های علمیه رو بیاورند .
  10. در صورتی حوزه می تواند انقلابی باشد و بماند که فارغ از جناج بندی های سیاسی انسان های شایسته و لایق را که جیبی برای چپاول و غارت اموال مردم ندوخته اند و از توانمندی های لازم برای مدیریت و سکانداری بر خوردارند برای به دست گرفتن پست های مدیریتی و هدایتی مورد حمایت قرار دهد.

به امید آنروزی که اندیشه های تابناک انقلاب اسلامی در تمام نهادهای انقلاب جاری و ساری باشد

درباره ی علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

همچنین ببینید

تیشه به ریشه

تکریم و تجلیل همراه با تخریب و توهین در روز تکریم و تجلیل از مقام ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *