خانه / اندیشه سرای مرصوص / انسان و انتخاب سر نوشتی محتوم

انسان و انتخاب سر نوشتی محتوم

حق انتخاب از شعار تا عمل از تکوین تا تشریع

 1. حق انتخاب از چه جایگاه و مکانتی به لحاظ انسان شناختی و جامعه شناختی بر خوردار است ؟
 2. از منظر دین حق انتخاب از چه منزلت و ارزشی بر خوردار است ؟
 3. آیا حق انتخاب از حقوق اصلی انسانی است یا مانند حق لباس و حق مسکن از حقوق فرعی او تلقی می شود ؟
 4. اگر حق انتخاب یک حق اصلی است این اصل اصل مبنائی است یا اصل بنائی و نیازمند به اصول دیگر است ؟
 5. اگر حق انتخاب داریم دامنه و گستره این حق تا کجا است اندازه و مقدار حق انتخاب ما تا کجاست ؟
 6. آیا ما حق انتخاب داریم مطلقا یا مقید به حدود و شرایطی است ؟
 7. ما کی اجازه داریم از این حق خود صرف نظر کنیم ؟
 8. حد و اندازه این حق انتخاب را چه کسی بر چه مبنایی برای من مشخص می کند ؟
 9. آیا من اجازه دارم هر لباسی و هر غذایی و هر مسکنی ، هر مذهب و عقیده ای و هر فکر و اندیشه ای و هر عمل و رفتاری را برای خود انتخاب کنم ؟ آیا فردا با انتخاب های من کسانی با من به جنگ بر نمی خیزند و حکم مهدور الدم و کافر برای من صادر نمی کنند ؟ و به خاطر انتخابم از زندگی ساقطم نمی کنند و از زندگی محرومم نمی سازند ؟
 10. آیا مجبورم دین و عقیده ای را برای خود انتخاب کنم و یا این که انتخاب نکردن هم انتخابی است و چنین حقی دارم که انتخاب نکنم و یا این که چنین حقی به من داده نشده است و فقط حق دارم انتخاب کنم بین دو گزینه و یا چند گزینه باید یکی انتخاب شود و الا چنین حقی ندارم که هیچ کدام را انتخاب نکنم ؟
 11. رابطه حق انتخاب من با حکومت چیست ؟
 12. آیا حکومت حق دارد حق انتخاب مرا محدود کند ؟
 13. آیا حکومت می تواند به جای من تصمیم بگیرد یا این که منوط به اذن و اجازه من است ؟
 14. اگر بین حق انتخاب من و جامعه تعارض بوجود بیاید وظیفه چیست؟ آیا حق انتخاب من از من ساقط می شود یا این که حق من به جای خود باقی است و حق جامعه نادیده گرفته می شود؟
 15. من حق دارم ایمان داشته باشم یا نداشته باشم آیا اگر ایمان را قبول نکردم مؤمنان می توانند این حق را از من بگیرند و بر من تحمیل کنند تا مانند آنان عمل کنم ؟
 16. آیا اصلا حق انتخاب تحقق عینی و خارجی دارد ؟
 17. با وجود فرهنگ ها و محدودهایت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جای برای حق انتخاب باقی می مانند ؟

بعضی قائل به جبر تاریخی هستند

بعضی قائل به جبر اقتصادی هستند

بعضی قائل به جبر روان شناختی هستند

بعضی قائل به جبر تکوینی هستند

بعضی قائل به جبر اجتماعی هستند

 1. اگر حق انتخاب من موجب بشود حق حیات من صدمه ببیند در این صورت کدام یک تقدم دارد حق انتخاب یا حق حیات ؟
 2. حق انتخاب با آموزه های مانند امر بمعروف و نهی از منکر چگونه قابل جمع است ؟
 3. اگر مؤمن موظف است دیگری را امر بمعروف و نهی از منکر بکند در حقیقت حق انتخاب و آزادی برای دیگری قائل نیست ؟
 4. وقتی حق انتخابی برای او قائل نیست چگونه می توان حق انتخاب را پذیرفت ؟
 5. آیا حق انتخاب درست است یا امر بمعروف و نهی از منکر اگر وظیفه مؤمنان آن است که امر بمعروف بکنند و نهی از منکر بکنند جایی برای حق انتخاب باقی نمی مانند الا این که همیشه انسان ها معروف ها را انتخاب کنند و از منکرات گریزان باشند و در این صورت انتخاب تحمیل خواهد بود ؟
 6. طبق آموزه های دینی حق انتخاب ما تا کجا است کجاها اجازه داریم خود نیاز خود را بر آورده کنیم و کجا چنین حقی به من داده نشده است ؟
 7. برای این که این حق انتخاب گرفتار بطلان نشود و از دست من نرود چه باید کرد ؟
 8. آیا با انتخاب یک مسیر ، مذهب ، رفتار ، عمل ، اندیشه ، و …. حق انتخاب از انسان ساقط می شود ؟ یا همچنان حق او باقی است ؟
 9. حق انتخاب با ارتداد چگونه سازگاری دارد ؟
 10. ملاک و میزان برای حق انتخاب چیست ؟
 11. نقش تبلیغ و تبیین و تفسیر در حق انتخاب انسان ها چیست ؟
 12. آیا می توان با تبلیغات حق انتخاب را از انسان ها گرفت ؟
 13. اگر بین حق انتخاب و سایر حقوق مدنی و اجتماعی و اخلاقی و سیاسی من تعارض پیش بیاید کدام مقدم می شود ؟
 14. نقش دین در صیانت از حق انتخاب من چیست ؟
 15. اگر کسی حق انتخاب را از من بگیرد حقوق جزایی و کیفری چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است ؟
 16. اگر کسی به حق ملکیت من تعرض کند مجازات تعریف شده دارد و اگر کسی حق حیات من صدمه بزند مجازات دارد اگر کسی مانع حق انتخاب من بشود مجازاتش چیست ؟ اگر کسی بستر های حق انتخاب من را فراهم نکند چه باید کرد ؟
 17. اگر ما موجود انتخاب گر هستیم و چنین حقی به ما داده شده است چگونه از حق خود درست استفاده می کنیم ؟
 18. برای درست استفاده کردن از حق انتخاب به چه پیش نیازهای باید توجه داشت ؟
 19. روش های انتخاب کدامند و کدام روش روش درست انتخاب است ؟

 

درباره ی علیرضا شجاعی

من علیرضا شجاعی هستم اندیشه گم شده دوران ماست در جست جوی پرسشهای بنیادینی هستیم که این گم شده را پیدا کند...

همچنین ببینید

نقشه موسسه اندیشه سرای مرصوص

نقشه موسسه اندیشه سرای مرصوص naqsheh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *